NEDEN HİDROJENLİ SU?

Hidrojen suyu, serbest radikalleri nötralize eden ve kan-beyin bariyerini, hücre zarını, mitokondriyi ve hatta çekirdeği geçebilen hidrojen molekülleri ile yüklenir.

Eşsiz özellikleri nedeniyle, moleküler hidrojen, bilinen yan etkileri olmayan, antioksidan, anti-inflamatuar , anti-obezite ve anti-alerjik etkileri olan ve vücudun hemen hemen her organında terapötik faydalara sahip bir moleküldür

*hiçbir yan etkisi yoktur….

Klinik çalişması https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725814000941

1) Hidrojen Su Antioksidandır ve Beyin Hasarını Önler

(KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089 )

(KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089 )

KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407490/

2) Hidrojen Suları Psikolojik Bozuklukları İyileştirebilir

Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18563058

3) Hidrojen Su İnflamasyonunu Bastırır

Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11510417

Moleküler hidrojen (H2) , birçok hayvan çalışmasında antiinflamatuar etkiler sergiler [ R , R2 ].

Bir çalışmada, kronik inflamatuar bir hastalık olan romatoid artritli hastalar, 4 hafta boyunca 5 L / gün hidrojen su içti. Çalışmanın sonunda erken romatoid artritli tüm hastalarda remisyon elde edildi ve% 20’si semptomsuz oldu [ R , R2 ].

4) Hidrojenli Su, Kas Yorgunluğunu, Motor Açıklarını ve Kas Dejenerasyonunu Azaltır

Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395574/

Genç sporcularla yapılan bir denemede, hidrojen suyu içimi, ağır egzersiz sırasında laktik asit  birikimini azaltmış ve kas yorgunluğunu azaltmıştır [ R].

Duchenne kas distrofisi (DMD) üzerine yapılan bir çalışmada , yıkıcı kas hastalığına sahip farelerde , hidrojenli suyun verilmesi ile  anormal Vücut kütle artışında azalmalar  ve antioksidan olan  glutation peroksidaz arttı  .Hidrojenli suyun DMD li hastalarda musculer disfonksiyonu düzelttiği bulunmuştur [ R ].

5) Hidrojen Suyu Metabolik Sendromu Önler

Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21293445

7) Hidrojen Su Mitokondriyal Fonksiyonu Artırır

Klinik çalışmalar, hidrojen suyunun içilmesinin mitokondriyi doğrudan koruduğunu ve mitokondriyal bozuklukların sonucunu iyileştirdiğini göstermiştir

Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146674

8) Hidrojen Suyu Diyabet Tedavisi

Tip 2 diyabetli ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda yapılan bir klinik çalışma, 8 hafta boyunca hidrojen suyunun (900 mL) içilmesinin , hastaların çoğunda kolesterolü, normalize ettiği, glikoz toleransını ve insülin direncini azalttığını göstermiştir

Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19083400

9) Hidrojen Su Metabolik Asidozu Tedavi Edebilir

Metabolik asidoz, kan asiditesinde artış ile karakterize edilen ve egzersizle daha da kötüleşen bir durumdur . Sağlıklı, fiziksel olarak aktif erkeklerde yapılan bir araştırmada, günde 14 gün boyunca hidrojen bakımından zengin suyun alınmasının, egzersiz öncesi ve sonrası kanın pH’ını yan etki olmaksızın artırdığı bulunmuştur . Çalışma, hidrojenli, içme suyunun ve kan [alkalileştirici bir etkiye sahip olabileceği sonucuna varmıştır

Klkinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24392771

10) Hidrojen Suyu Kanseri Önleyebilir

İnsan dilinde ve bağ dokusu kanser hücrelerinde, hidrojen suyu oksidatif stresi azaltarak tümör kolonisinin büyümesini bastırır [ R ].

Hidrojen suyu ayrıca kültürlenmiş insan akciğer kanseri hücrelerinde [ R ] anjiyogenezi (kan damarı büyümesi) inhibe etti .

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19192719

11) Hidrojen Suyu Kanser Tedavilerinin Yan Etkilerini Azaltır

İçme hidrojen suyu , bir anti-kanser ilacı olan, sisplatinin  farelerde azalmış böbrek toksisitesinin neden olduğu mortaliteyi ve vücut kilo kaybını iyileştirdi [ R ].

Malign karaciğer tümörleri için radyasyon tedavisi alan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu (1,5 – 2 L / gün) içmek, oksidatif stresi(toplam hidroperoksit seviyelerinin yükselmesiyle ölçülür ) bastırdı ve iştah kaybını önledi [ R ]

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146004

12) Hidrojenli Su Cilt Sağlığını Artırır

Akut eritematöz deri hastalıkları olan hastalara intravenöz yolla (damar içine) verilen hidrojen suyu eritem (kızarıklık) ile ilişkili semptomların [ R ]  önemli ölçüde iyileştirmesine neden oldu .

Hidrojen suyunda 3 ay banyo yapmak , bir insan çalışmasında derideki kırışıklıkları önemli ölçüde iyileştirdi [ R ].

Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22070900

16) Hidrojen Su Kalp-Koruyucudur

Klinik çali,şması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979689

17) Hidrojen Suyu Gözü Korur

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19834032

18) Hidrojen Su İşitme Kaybını Önler

Moleküler hidrojen işitsel  hücreleri oksidatif hasara karşı korur

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339905

19) Hidrojen Su ömrü uzatabilir

Nükleer DNA’yı ve mitokondriyi oksidatif hasara karşı korumak için moleküler hidrojenin, kanser ve yaşlanma süreci gibi kronik hastalıklar üzerinde yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir [ R , R2 ].

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24985521

Dünyada 12 aylık bir periyotta 8,5 ile 9,5 arasında pH’ı sabit tutabilen ve potansiyel olarak daha uzun süre dayanabilen tek alkalize ve suyu hidrojen açısından zengin duruma getirebilen tek  filtredir. Bu benzersiz kartuş saf Alt nanometre minerallerinden yapılmıştır ve yüksek alkali aralığında üstün bir pH kararlılığı sağlamak için saf Magnezyum içerir.FDA SERTİFİKASINA SAHİPTİR.( FDA, ABD Hükümetine bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, kozmetikleri ve veteriner aletlerinden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration şeklinde olup, Türkçe karşılığı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak tanımlanabilir. Amerika Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve 1862 temelleri atılmış bir kurumdur.

KAPAT